Stacks Image 17666

Mogen we u vragen het lidgeld all-in ( lid , afvalverwerking , wachtdienst ) = 200 euro te storten op rekeningnummer LVA MET VERMELDING VAN UW NAAM en dit VOOR 15 JANUARI 2022 (Reknr LVA : iban : BE14 780583995583 BIC: gkccbebb )


In uw lidgeld is inbegrepen : mogelijkheid tot deelname wachtdienst , deelname lezingen en ICT's .Alsook de deelname aan de afvalophaling indien u dat wenst . Er worden GEEN extra kosten in rekening gebracht !!

We proberen het lidgeld LvA zo laag mogelijk te houden . Dit kan alleen doordat het bestuur onbezoldigd werkt .
Mogen we u vragen uw lidgeld TIJDIG te betalen aub ?

- Alle geaccrediteerde bijscholingen gaan door in Keizershof Hotel ,
Korte Nieuwstraat 15, 9300 Aalst
Om 18h30 stipt start de bijscholing .

- Achteraf heeft elk lid de mogelijkheid gratis deel te nemen aan het diner.
U dient zich wel TEN LAATSTE de zondag VOOR de bijscholingsavond in te schrijven voor deelname aan dat diner
Inschrijven steeds
via deze site

- Uw fiscaal attest lidmaatschap LvA 2022 kan u downloaden via beveiligd ledendeel der site vanaf februari 2022 . We brengen u op de hoogte wanneer dit document online staat .

INDIEN U VERLEDEN JAAR UW LIDGELD REEDS BETAALDE ALS STAGAIR HOEFT U GEEN OVERSCHRIJVING MEER TE DOEN . UW LIDMAATSCHAP LOOPT TOT EIND 2022.


Tandheelkundige kring Land Van Aalst